Кочет

2.12.1963 р. н.

Отримав вищу освіту в 1982–1987 рр. на біологічному факультеті Дніпропетровського державного університету.

З 1987 р. по 2002 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника НДІ біології Дніпропетровського державного університету (пізніше – ДНУ імені Олеся Гончара).

З 2002 року по 2007 р.– науковий співробітник відділу екології і охорони природи НДІ біології ДНУ.

З 2007 р. по 2011 рік – старший науковий співробітник НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара.

Впродовж 2002–2011 років – відповідальний виконавець фундаментальних науково-дослідних держбюджетних тем (тематика: «Біогеоценотичні і популяційні основи охорони, відтворення та раціонального використання тваринних ресурсів промислових регіонів Придніпров`я», «Визначення можливостей відтворення та встановлення величин промислового використання живих ресурсів; розробка заходів по охороні рідких та цінних у функціональному відношенні тварин і рекомендацій по лімітам їх промислового вилучення»). Приймав участь у виконанні понад 50 госпдоговірних тем.

Опубліковано понад 60 наукових праць (з яких 20 – фахові статті).

За сумлінне і бездоганне виконання посадових обов`язків неодноразово заохочувався ДНУ та різними установами подяками і почесними грамотами.

Кочет В.М. неодноразово залучався до проведення аналітичних досліджень (експертиз, висновків, наукових обґрунтувань тощо) з питань рибного господарства різними державними установами (Контрольно-ревізійне управління в Дніпропетровській області, Управління екології і природних ресурсів в Дніпропетровській області, Дніпропетровська облдержадміністрація, Головрибвод, Управління по сільському господарству облдержадміністрації, міжрайонні природоохоронні прокуратури тощо).

За останні 15 років розроблено та впроваджено більше 100 наукових розробок наукової продукції.

На сьогодні працює науковим співробітником природного заповідника «Дніпровско-Орільський», є науковим консультантом багатьох установ України.

Одружений, має дві доньки. Є онук.

Публікації

Кочет В. М., Тарасенко С. Н., Загубиженко Н. И. Исследование некоторых структурно-функциональных особенностей сообществ гидрофауны р. Самары Днепровской // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 1997. – Вип. 3. – С. 94–101.

Кочет В. М. Використання індикаторних можливостей угруповань риб для оцінки рівня впливу шахтних вод на екосистему р. Самари // Вісник Дніпропетр. ун.ту. Біологія, екологія. -Д.: ДНУ, 2003. – Вип. 12.-Т. 1. – С. 76-81.

Кочет В. М. Фауна риб техногенних акваторій, суміжних басейну р. Самари в умовах гіпермінералізації середовища мешкання // Вісник Дніпропетр. ун.ту. Біологія, екологія. – 2005. – Вип. 13. № 1. – С. 113-117.

Кочет В. М., Христов О.О., Загубіженко Н.І. Огляд проблеми скиду шахтних вод у р. Самару в контексті впливу на біотичні компоненти її екосистеми // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2006. – Вип. 14. № 2. – С. 86-93.

Кочет В. М. Роль малих водосховищ у збереженні біорізноманіття та підвищенні рибопродуктивності річок Придніпров’я // Материалы международной научно-педагог. конф., Херсон, 2008. – С. 71-74

Кочет В. М. Сучасний стан іхтіофауни малих річок Дніпропетровської області // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2010. – № 2(43). – С. 280–283

Кочет В. М., Христов О. О., Марченкова Ю. А., Бондарєв Д. Л. Ретроспективний огляд формування іхтіокомплексу р. Оріль // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 2. – С. 76–85.

Кочет В. М. Gobio gobio gobio (Linnaeus, 1758) Пічкур звичайний // Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)/ за ред.. О.Є. Пахомова. – Д.: Новий друк, 2011. – С. 264

Кочет В. М. Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Карась звичайний (золотий) // Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)/ за ред.. О.Є. Пахомова. – Д.: Новий друк, 2011. – С. 274