Христов

25.09.1958 р. н.

Отримав вищу освіту в 1976-1981 рр. на вечірньому відділенні біологічного факультету Дніпропетровського державного університету.

Одночасно з навчанням з 1975 р. по 1985 р. працював в відділі охорони природи НДІ біології ДДУ (лаборант, інженер).

З 1985 р. по 2003 – молодший науковий співробітник відділу екології й охорони природи НДІ біології ДДУ.

З грудня 2003 р. по вересень 2011 р. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії біомоніторингу НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара.

Займав посади лаборанта, молодшого наукового співробітника, начальника загону, заступника начальника Комплексної експедиції НДІ біології.

За період роботи в ДНУ (1975–2011 рр.) неодноразово відзначався подяками, адміністративних стягнень не мав.

За період роботи спеціалізувався в області загальної іхтіології, структури популяцій риб водосховищ, рибопромислового прогнозування, іхтіотоксикології, структурно-функціональних особливостях прибережних угруповань риб, любительського рибальства. Був виконавцем держбюджетних тем, в тому числі конкурсних (більш 10), приймав участь у розробці Територіальних комплексних схем охорони природи м. Дніпропетровськ, м. Дніпродзержинськ, м. Кривий Ріг. Приймав участь у виконанні госпдоговірних тем іхтіологічної спрямованості (загалом – більш 40 госпдоговірних тем).

Протягом 1980–2008 рр. приймав участь, а з 1996 р. відповідав за розробку лімітів на вилучення водних біоресурсів (риби) у Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, на базі яких Держдепартаментом рибного господарства України виділялися відповідні квоти користувачам, регламентувався і здійснювався промисловий лов в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Розробляв також біологічні обґрунтування зариблення Дніпровського водосховища, строки заборони на лов водних біоресурсів, застосування в промислі знарядь лову, тощо.

Мав постійний зв’язок з учбовим процесом кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини ДНУ ім. О. Гончара, керував курсовими та дипломними проектами, магістерськими та бакалаврськими роботами (всього – понад 100 робіт), керував практикою студентів.

З 1998 року приймав участь як фахівець-іхтіолог при проведенні судово-іхтіологічних експертиз за замовленням органів прокуратури, МВС Дніпропетровської та Полтавської областей. Надавав відповідні консультації на запити КРУ у Дніпропетровській області, інших державних установ.

Приймав участь у розробці об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області.

Опубліковано понад 90 наукових праць у галузі іхтіології, екології, раціонального природокористування.

Публікації

Ермилов С. Н., Христов О. А. Организация природоохранных акваторий и их роль в восстановлении ихтиокомплексов водохранилищных экосистем степного Приднепровья //В кн.: Круговорот веществ и энергии в водоймах. – Иркутск: ИГУ, 1985. –С. 147-178.

Тарасенко С. Н., Христов О. А. Современное состояние рыбных запасов Запорожского водохранилища и пути их оптимизации// Экологические основы воспроизводства биологических ресурсов степного Приднепровья. – Д.: ДГУ, 1986. – С. 101-110.

Христов О. А. Особенности распределения промысловой ихтиофауны в условиях техногенного воздействия на водохранилищные экосистемы // В кн.: Вопросы рыбопромыслового прогнозирования. – Калининград, 1991. – С. 122-124.

Mysyura A. N., Rysina E. N., Khristov O. A. Young fish and anurans using for bioindication mapping of the heavy metals environmental pollution // IV European Conference on ecotoxicology and environmental safety. –– France. – Metz: 1996. – P. 18

Христов О.О., Кочет В. М. Формування фауни риб Самарської затоки під впливом різних за інтенсивністю та походженням факторів // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2007. – Вип.15. № 2. – С. 191-199

Христов О.О., Кочет В.М. Характеристика іхтіофауни р. Дніпро в районі міста Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 186-193
Христов О.О., Кочет В.М. Іхтіофауна Дніпра в межах великого міста // Еколого-краєзнавчий часопис «Свята справа», Дніпропетровськ, 2011. – С. 57-62

Христов О.О. Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) Синець // Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)/ за ред. О.Є. Пахомова. – Д.: Новий друк, 2011. – С. 273.

Христов О.О. Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) Колючка триголкова // Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)/ за ред. О.Є. Пахомова. – Д.: Новий друк, 2011. – С. 277.