Іхтіопатологічні настлідки ураження прісноводних риб електрострумом.

Іхтіопатологічні настлідки ураження прісноводних риб електрострумом.

Р. О. Новіцький, О. О. Христов, В. М. Кочет12 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ІХТІОПАТОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ РИБ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ Наводяться дані про іхтіопатологічне...

Мета проведення біомеліоративних заходів на каналі «Дніпро-Донбас»

Для поліпшення якості води та зменшення негативних природних чинників на процеси регулювання подачі та розподілу води на каналі «Дніпро-Донбас» з 2010 р. ДОГО «Дніпровська природна...

ІХТІОФАУНА КАНАЛУ «ДНІПРО-ДОНБАС»

ІХТІОФАУНА КАНАЛУ «ДНІПРО-ДОНБАС» Магістральний канал «Дніпро–Донбас» є штучною гідротехнічною спорудою, збудованою у 1970–1980 рр. з метою забезпечення водою східних регіонів України. На території Дніпропетровської області...

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ ПРИДНІПРОВ’Я

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ ПРИДНІПРОВ’Я

Главной рекой гидрографической сети Днепропетровской и Запорожской областей является Днепр. В общем гидрографическая сеть бассейна р. Днепр в пределах только Днепропетровской области представлена ​​317 реками...