Мета проведення біомеліоративних заходів на каналі «Дніпро-Донбас»

Для поліпшення якості води та зменшення негативних природних чинників на процеси регулювання подачі та розподілу води на каналі «Дніпро-Донбас» з 2010 р. ДОГО «Дніпровська природна...